Избор на електронна студентска карта на СУ
Назад
Карта на СУ

  • 1. Достъп до сградите на СУ;
  • 2. Достъп до библиотеките на СУ.
Цена за издаване: 10 лв.
Валидност: 1 учебна година
Цена за преиздаване: 10 лв.

Продължи
СУ EYC карта - за лица до 29 г. включително

  • 1. Достъп до сградите на СУ;
  • 2. Достъп до библиотеките на СУ.
  • 3. Европейски младежки документ EYC;
  • 4. Над 1 200 преференции в България (сред които Starbucks, KFC, OMV и др.);
  • 5. Над 60 000 обекта в 37 европейски държави;
  • 6. Мобилното приложение MyEYC за младежки преференции и допълнителни възможности.
Цена за издаване: 15 лв.
Валидност: 1 учебна година
Цена на преиздаване: 15 лв.

Продължи