Избор на електронна студентска карта на СУ
Назад
Карта на СУ

 • 1. Достъп до сградите на СУ;
 • 2. Достъп до общежитията на СУ;
 • 3. Достъп до библиотеките на СУ.
Цена за издаване: 10 лв.
Валидност: 1 учебна година
Цена за преиздаване: 10 лв.

Продължи
СУ ISIC карта

 • 1. Достъп до сградите на СУ;
 • 2. Достъп до общежитията на СУ;
 • 3. Достъп до библиотеките на СУ;
 • 4. Международен студентски документ ISIC
 • 5. Студентска отстъпка при пътуване с БДЖ - 50%;
 • 6. Студентска отстъпка за карта за градски транспорт;
 • 7. Над 1 500 преференции в България (сред които Starbucks, KFC, OMV и др.);
 • 8. Над 150 000 студентски преференции в 130 държави;
 • 9. Мобилно приложение MyISIC - студентски отстъпки и допълнителни възможности;
Цена за издаване: 15 лв.
Валидност: за срока на обучение с ежегодно заверяване
Цена на презаверяване (всяка следваща година след първата, със стикер): 10 лв.

Продължи