За подаване на заявления за студентски карти на СУ посетете: https://cards.uni-sofia.bg